Dodatek energetyczny

12 Sierpień 2014
Kategoria aktualności
12 sierpnia 2014, Komentarze 0

Od 1 stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają  prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. “odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r., wysokość dodatku energetycznego obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc,
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc,
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Komentarze zablokowane.