Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

11 Grudzień 2017
Kategoria Bip
11 grudnia 2017, Komentarze Możliwość komentowania Zaproszenie do złożenia oferty cenowej została wyłączona

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na przewóz ciepłych posiłków do szkół z terenu Gminy Poddębice, w związku z realizacją programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P z 2015r.,poz. 821).

  1. Tryb postępowania

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, niniejsze postępowanie publiczne prowadzone jest bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Komentarze zablokowane.