Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

15 Styczeń 2018
Kategoria Bip
15 stycznia 2018, Komentarze Możliwość komentowania Zaproszenie do złożenia oferty cenowej została wyłączona

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup programu antywirusowego na okres 36 miesięcy.

  1. Tryb postępowania

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, niniejsze postępowanie publiczne prowadzone jest bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Komentarze zablokowane.