Aktywna Integracja dla uczestniczek i uczestników projektu

5 maja 2013, Komentarze 0

Pod koniec kwietnia w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 17/21 podpisane zostały kontrakty w ramach projektu „Inte-GRACJA atrakcyjny powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącej edycji wsparciem objęto 28 klientów MGOPS Poddębice, w tym 25 kontraktów socjalnych i 3 programy wychodzenia z bezdomności.

Odbiorcom projektu zostanie zapewniona aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i społeczna. Proponowane wsparcie to w szczególności:
– indywidualne doradztwo zawodowe
– indywidualne spotkania z psychologiem
– warsztaty interpersonalne
– szkolenia zawodowe, min. Fryzjerstwo, bukieciarstwo, operator wózków jezdniowych, obsługa stacji LPG,masaż klasyczny i leczniczy, kurs tatuażu, asystent osób starszych, wyrobienie prawa jazdy kat B.
Oprócz nauki postaramy się sprawić naszym uczestnikom i ich najbliższym trochę radości. W związku z tym chcemy zorganizować wycieczkę do Łodzi, oraz imprezy integracyjne.
W ramach projektu Beneficjenci mają także możliwość bezpłatnego skorzystania z usług stomatologa, fryzjera, kosmetyczki lub innych usług społecznych.
Wybrane rodziny zostaną objęte wsparciem animatora rodziny.
Naszych uczestników czeka naprawdę dużo atrakcji , które pozwolą na lepszy start/powrót na rynek pracy.

Komentarze zablokowane.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.