Projekt ”InteGRACJA" - dobiega końca

5 maja 2013, Komentarze 0

Projekt ”InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dobiega końca…

Rozpoczęcie odbyło się 19 kwietnia 2011 r. podczas spotkania integracyjnego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Poddębicach.
Od maja br. 25 Beneficjentów Ostatecznych zostało objętych wsparciem w postaci aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej. Każdy z uczestników mógł liczyć także na pomoc finansową – wypłacono 4 tury zasiłków celowych.
Cykl spotkań grupowych rozpoczęły w lipcu warsztaty z doradcą zawodowym, następnie odbył się dwudniowy trening kompetencji życiowych, których tematyka obejmowała: umiejętności planowania i realizacji celów, podniesienie poziomu automotywacji i poczucia własnej wartości, komunikację werbalną i niewerbalną, zarządzanie zasobami i pełnienie ról społecznych w gospodarstwie z uwzględnieniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Sierpień rozpoczęły szkolenia zawodowe. Jako pierwsze odbyły się zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kat. B, w których uczestniczyło 20 osób. Do dnia dzisiejszego 2 osoby pozytywnie zdały egzamin państwowy. Gratulujemy!
W połowie miesiąca 15 beneficjentów wzięło udział w pierwszych zajęciach szkolenia na przedstawiciela handlowego z obsługą kasy fiskalnej.
W późniejszym czasie uczestnicy projektu uczyli się zawodu w następujących branżach:
– fryzjerstwo – 3 osoby,
– bukieciarstwo – 2 osoby,
– operator wózków jezdniowych – 1 osoba,
– kucharz – barman – 2 osoby,
– obsługa stacji LPG – 1 osoba,
– masaż klasyczny i leczniczy – 1 osoba.
Oprócz nauki postaraliśmy się sprawić naszym Beneficjentom i ich najbliższym trochę radości. 19 sierpnia udaliśmy się na wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzaliśmy Stary Rynek z jego zabytkowymi kamienicami, obejrzeliśmy Panoramę Racławicką a na koniec udaliśmy się do słynnego zoo.
W ramach projektu Beneficjenci mieli także możliwość bezpłatnego skorzystania z usług lekarza stomatologa, 5 osobom zostały pokryte koszty wyrobienia okularów, 12 uczestników projektu przeszło badania profilaktyczne, kwalifikujące do wykonywania zawodu – 9 osób wyrobiło książeczkę sanitarno – epidemiologiczną, Beneficjentom wyrejestrowanym z Powiatowego Urzędu Pracy
w Poddębicach opłacano składkę zdrowotną.
Ponadto, pomocy w postaci indywidualnych konsultacji udzielali: doradca zawodowy (łącznie 50 godz.), prawnik (łącznie 20 godz.), psycholog (łącznie 28 godz.).
Sześć rodzin Beneficjentów zostało objętych wsparciem animatora rodziny przez okres 2,5 miesiąca.
W dniach 17, 18 listopada b.r. odbył się dla Beneficjentów posiadających dzieci – trening kompetencji rodzicielskich i było to ostatnie grupowe spotkanie w zakresie aktywnej integracji.
Zajęcia dydaktyczne obejmowały m. in. takie zagadnienia jak: postawy rodzicielskie, pochwały, potrzeby dziecka, rola uczuć i emocji w życiu człowieka, wyznaczanie dziecku granic, funkcja wychowawcza kary, rozwiązywanie problemów w praktyce, techniki i metody pomocne we współpracy z dzieckiem.
Jeszcze do końca listopada uczestnicy kursu prawa jazdy kat. B uczyli się jazdy samochodem, nabywali praktycznych umiejętności przed czekającym ich egzaminem państwowym.
Na tym zakończył się kolejny już, czwarty Projekt ”InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy” realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach.
Mikołajki zorganizowane 6 grudnia dla Beneficjentów Ostatecznych i ich rodzin oprócz zabawy, były także okazją do podsumowania kilku miesięcy pracy, znalezienia jej plusów a także minusów, wyciągnięcia wniosków do realizacji kolejnego projektu.
Święty Mikołaj był sprawiedliwy, rozdał dzieciom świąteczne paczki, a najmniej sumiennemu uczestnikowi projektu – rózgę na poprawę zachowania w 2012 r.
Dziękujemy naszym Beneficjentom za wspólnie spędzony czas, wytrwałość i życzymy Im oraz Ich rodzinom wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 Roku!!!

Komentarze zablokowane.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.