Rekrutacja 2012 zakończona

5 maja 2013, Komentarze 0

Zakończyliśmy właśnie rekrutację do projektu ‘InteGRACJA atrakcyjny powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odbyło się już pierwsze spotkanie komisji rekrutacyjnej celem analizy ankiet rekrutacyjnych i wyboru uczestników projektu. Priorytetowo został potraktowane matki samotnie wychowujące dzieci, osoby z niskim wykształceniem i niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz osoby młode tj. do 24 roku życia. Komisja rekrutacyjna wyłoniła 25 osób (tj klientów MGOPS) oraz 3 osoby bezdomne z PCPB MONAR-MARKOT w Feliksowie, które objęte będą programem wychodzenia z bezdomności.

Powstała również lista rezerwowa osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcje w trakcje jego trwania w razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego udział.

Komentarze zablokowane.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.