Spotkanie w ramach projektu: ”InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”

4 lipca 2013, Komentarze 0

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach w 2013r. realizuje projekt  pt. ”InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu wsparciem objętych jest 31 klientów MGOPS Poddębice (22 kobiety, 9 mężczyzn) oraz 3 osoby kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej).

W/w klientom oferowane  będzie szerokie wsparcie w ramach aktywnej integracji: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, grupowe spotkania ze specjalistami na seminariach, trening umiejętności społecznych, trening kompetencji rodzicielskich oraz szkolenia zawodowe w różnych modułach tematycznych, sfinansowane zostaną koszty vouchera, oraz zorganizowany zostanie staż dla 4 osób.

Dla uczestników projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowany będzie wyjazd integracyjno-kulturalny oraz spotkanie mikołajkowe.

W dniu 03 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie w ramach projektu realizowanego przez MGOPS w Poddębicach: „Integracja – atrakcyjny powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu zapoznali się z podstawowymi informacjami dot. prawa pracy, różnych form zatrudnienia, umów o prace, ich zawierania, rozwiązywania, informacjami  dotyczących  wydawania świadectw pracy, czasu pracy, oraz wynagrodzenia za pracę.

Komentarze zablokowane.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.