ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW

3 czerwca 2014, Komentarze 0

 

 

 

Na podstawie zarządzenia Nr 553/2014 Burmistrza Poddębic z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach, działając zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekunów w związku z utratą przez Pana z dniem 1 lipca 2013 roku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na wygaśnięcie z mocy prawa decyzji przyznającej w/w świadczenie.

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy zasiłek dla opiekunów przysługuje:

  1. za okresy od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego wejście w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 14 maja 2014 roku, w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku

  2. od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 15 maja 2014 roku, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do przyznania zasiłku dla opiekunów wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o jego przyznanie. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15.05.2014 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, pokój nr 1 bądź pod numerem telefonu: (43) 678-42-70.

 

 

 

Komentarze zablokowane.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.