Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 - Fundusz Solidarnościowy

22 luty 2024
Kategoria aktualności
22 lutego 2024, Komentarze Możliwość komentowania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 – Fundusz Solidarnościowy została wyłączona

Logp przedstawiające flagę polski z lewej strony, godło orzeł po środku i logo Miniosterstwo Rodziny i Polityki Społecznej po prawej stronie

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Gmina Poddębice otrzymała środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Poddębice będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach.

Źródłem finansowania Programu edycja 2024 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2024 r.

Dofinansowanie projektu: 193 137,00 zł

Wkład własny: 2840,25 zł

Cel programu i jego adresaci:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Rodzaj zadań

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Wymiar usługi asystenta

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program będzie realizowany do marca 2024 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 w godz. od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu:

  • 43 871 07 84 – pracownik socjalny Emilia Błaszczyk

Komentarze zablokowane.