Usługi opiekuńcze

19 lipiec 2013
Kategoria Menu główne
19 lipca 2013, Komentarze 0

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach, przy ul. Łódzkiej 17/21 i zasygnalizować swój problem.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach może w takiej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych podstawowych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki
w domu klienta, na terenie Poddębic, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej wnioskiem zainteresowanego, a następnie złożeniem kompletnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w :

 

  • zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych  (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie , sprzątanie mieszkania),

  • opiece higienicznej (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek , pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),

  • zleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),

  • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jaką ponoszą świadczeniobiorcy, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Koszt jednej roboczogodziny (tzn. cena usługi w przypadku stuprocentowej odpłatności) określa Uchwała Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26.04.2005 roku.

Zgodnie z § 4 w/w uchwały  stawka ta zmienia się raz w roku.

 

W 2018 roku koszt jednej roboczogodziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 20,49 zł,-

Dochód ustawowy zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w %

osoba samotnie gospodarująca

osoba w rodzinie

Do 100

101 – 150

151 – 200

201 – 300

301 – 400

401 – 500

powyżej 500

Nieodpłatnie

3

7

15

30

60

100

Nieodpłatnie

7

15

25

40

70

100

 

Do pobrania:

Komentarze zablokowane.