Zasiłek pielęgnacyjny

3 Maj 2013
Kategoria Menu główne
3 maja 2013, Komentarze 0

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

   

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny, do wniosku należy dołączyć:

 • kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek;

 • kopię dowodu osobistego lub skrócony akt urodzenia osoby uprawnionej; 

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub

 • kopię orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do pobrania:

Komentarze zablokowane.