4 Maj 2013

Świadczenia rodzinne – wymagane dokumenty (str. 3)

4 maja 2013, Komentarze 0

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty). Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek: a) małżonków […]


4 Maj 2013

Dodatki do zasiłku rodzinnego (str. 2)

4 maja 2013, Komentarze 0

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: Urodzenia się dziecka Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00zł  dodatek przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia […]


4 Maj 2013

Zasiłek rodzinny (str. 1)

4 maja 2013, Komentarze 0

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł. W przypadku gdy członkiem rodziny […]