Świadczenie rodzicielskie

19 Luty 2016
Kategoria Menu główne
19 lutego 2016, Komentarze 0

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka*;

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka

 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

 2. śmierci matki dziecka;

 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000,00 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Kwota świadczenia rodzicielskiego jest wliczana do dochodu do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z pomocy społecznej.

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Komentarze zablokowane.