31 Sierpień 2016

Pomoc Społeczna

31 sierpnia 2016, Komentarze 0

Główne formy pomocy finansowej w ramach pomocy społecznej: Zasiłek stały Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym […]