Świadczenie pielęgnacyjne

3 Maj 2013
Kategoria Menu główne
3 maja 2013, Komentarze 0

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.300,00zł miesięcznie.

Od dnia 1 stycznia 2010r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce lub ojcu;

  2. opiekunowi faktycznemu dziecka

  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

  2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończeni 25 roku życia

W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, do wniosku należy dołączyć:

  • kopię dowodu osobistego osoby wnioskującej;

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka niepełnosprawnego bądź kopię dowodu osobistego osoby wymagającej opieki;

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka z odpowiednimi wskazaniami lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę – zaświadczenie stwierdzające przez ile dni w tygodniu korzysta w nim z całodobowej opieki.

Do pobrania:

Komentarze zablokowane.