3 Maj 2013
Kategoria Menu główne
3 maja 2013, Komentarze 0

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzicom lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1.922,00 zł miesięcznie.Wniosek ten należy złożyć w terminie 1 roku od dnia urodzenia się dziecka.

UWAGA!!
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Druk wniosku można pobrać osobiście w Miejskiego-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach  oraz korzystając z poniższego linku. 

Wniosek wraz z kserokopią dowodów osobistych obojga rodziców (oryginał do wglądu), oryginałem skróconego aktu urodzenia dziecka, zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym pozostawaniem kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu oraz oświadczeniami lub zaświadczeniami o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach ul. Łódzka 17/21.

Do pobrania:

Komentarze zablokowane.