3 maj 2013
Kategoria Menu główne
3 maja 2013, Komentarze 0

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzicom lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1.922,00 zł miesięcznie.

Druk wniosku można pobrać osobiście w Miejskiego-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach oraz korzystając z poniższego linku. 

Wniosek o jednorazową zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Zaświadczenia lekarskiego nie muszą przedkładać osoby będące opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także osoby, które przysposobiły dziecko.

Podstawowymi dokumentami, które należy złożyć są:

  • – wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
  • – zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka);
  • – dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.

 

Do pobrania:

Komentarze zablokowane.