500+ (Świadczenie Wychowawcze)

19 Luty 2016
Kategoria Menu główne
19 lutego 2016, Komentarze 0

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. będzie realizowane zadanie oraz obsługa świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Poddębice w ramach Programu „Rodzina 500+” przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach,
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

Druki wniosku będzie można pobierać w Ośrodku w pokoju nr 1
w godz. 800 – 1600

 

Więcej informacji dotyczących Programu Rodzina 500 plus znajdą Państwo tutaj.

 

Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2018 r.

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu pranego)

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

 

Komentarze zablokowane.