Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych

21 październik 2022
Kategoria aktualności
21 października 2022, Komentarze Możliwość komentowania Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych została wyłączona

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym Gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z budżetu centralnego.

Gmina Poddębice złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę Łódzkiego terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

Na podstawie art. 12, art. 16, art 27 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz.1967) w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach  zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych  z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 21 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Komentarze zablokowane.