KOMUNIKAT WS. DODATKU WĘGLOWEGO.

18 listopad 2022
Kategoria aktualności
18 listopada 2022, Komentarze Możliwość komentowania KOMUNIKAT WS. DODATKU WĘGLOWEGO. została wyłączona

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z budżetu centralnego.

Gmina Poddębice złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę Łódzkiego terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

Na podstawie art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692 z późn. zm.) w związku z art. 36, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach  zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych  z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 12 września 2022 r. nie nastąpi w terminie 60 dni.

Komentarze zablokowane.