Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

25 Styczeń 2021
Kategoria aktualności
25 stycznia 2021, Komentarze Możliwość komentowania Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 została wyłączona

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach informuje, iż w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  Gmina Poddębice zapewni transport osób do punktu szczepień, które spełniają następujące warunki:

– osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

– osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W przypadku w/w osób niepełnosprawnych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej opieki przez członka rodziny lub opiekuna.

Koordynatorem gminnym do spraw organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest Pani Edyta Łaski – tel. 43 8710732 lub 603682044 w godz. 8.00–16.00.

Ponadto informujemy, iż pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach telefonicznie w godzinach 8.00 – 16.00 , pod numerem tel. 043 678 47 88 lub 510 450 381 pomogą w rejestracji osób starszych, wskażą punkty szczepień. Na pomoc w dopełnieniu formalności mogą również liczyć osoby starsze ze strony opiekunek środowiskowych tut. Ośrodka.

Podstawowe informacje o procedurze szczepienia przeciw COVID-19

Szczepienia przeciwko COVID-19 są darmowe i dobrowolne. Mogą przyjąć je osoby, które ukończyły 16. rok życia. Produkt leczniczy jest podawany domięśniowo (w ramię) i po rozcieńczeniu, jako cykl dwóch dawek (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Osoba, która przyjęła szczepionkę zyskuje pełną ochronę po 7. dniach od przyjęcia drugiej dawki.

Miejscem realizacji szczepień na terenie gminy Poddębice są:

 • Zespół Poradni Zdrowie w Poddębicach przy ul. Ignacego Krasickiego A,

  tel. 043 678 88 00

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemysłowie „Ośrodek Zdrowia“

  tel. 043 678 72 15

Kolejność szczepień

Szczepienia przeciwko COVID-19 zostały podzielone na cztery etapy: zero, pierwszy, drugi i trzeci. Każdy z etapów obejmuje inną grupę osób, które zgodnie z kolejnością będą mogły przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19.

Szczepienia przeciw COVID-19: etap zero

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów pierwsze dawki są przeznaczone dla osób najbardziej zagrożonych zakażeniem z racji wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Należy do nich personel medyczny:

 • pracownicy szpitali węzłowych,

 • lekarze wykonujący prywatną praktykę lekarską,

 • osoby wykonujące zawody medyczne udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni, dietetycy i inni,

 • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych (również wolontariusze i stażyści),

 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

 • pracownicy aptek, punktów aptecznych i zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

 • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Do grupy zero należą również rodzice wcześniaków, aby bez przeszkód mogli zająć się swoimi dziećmi w szpitalach.

Szczepienia na COVID-19: etap pierwszy

W drugiej kolejności szczepienie przeciw COVID-19 będą mogli przyjąć:

 • pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,

 • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych (decyzja na postawie numeru PESEL),

 • służby mundurowe: Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe,

 • nauczyciele.

Szczepienia na COVID-19: etap drugi

Przebieg tego i kolejnego etapu będzie uzależniony od wniosków z procesu szczepień przeprowadzonych na pierwszym etapie. W trzeciej kolejności możliwość przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19 będą miały:

 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19,

 • osoby w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Lista, która będzie na bieżąco uzupełniana, obecnie obejmuje:

  • choroby płuc, w tym przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

  • astmę oskrzelową,

  • przewlekłe choroby nerek,

  • deficyty neurologiczne (np. demencja),

  • choroby nowotworowe,

  • cukrzycę,

  • choroby naczyń mózgowych,

  • nadciśnienie tętnicze,

  • niedobory odporności,

  • choroby układu sercowo-naczyniowego,

  • przewlekłe choroby wątroby,

  • otyłość,

  • choroby związane z uzależnieniem od nikotyny,

  • talasemię,

  • mukowiscydozę

  • i anemię sierpowatą.

 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. To m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, prądu, gazu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Szczepienia na COVID-19: etap trzeci

W tym etapie zostaną zaszczepieni:

 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

 • pozostała część dorosłej populacji – również obcokrajowcy.

Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19? Procedura krok po kroku od zapisu do przyjęcia dwóch dawek

Z punktu widzenia pacjenta procedura ma przebiegać w następujący sposób. Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (e-skierowanie), którego ważność wynosi 60 dni od dnia wystawienia. Zaproszenia będą generowane w sposób automatyczny w systemie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). W uzasadnionych przypadkach, również lekarze, będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie. Dotyczy to m.in. osób nieposiadających numeru PESEL, a także osób, które chcą przyjąć szczepienie, lecz ważność pierwszego dokumentu minęła.

 • Krok pierwszy: rejestracja

By zarejestrować się w celu uzyskania e-skierowania na szczepienie pacjent może:

 • skorzystać ze specjalnej infolinii (989 lub 22 62 62 989),

 • zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta ,

 • zapisać się bezpośrednio u swojego lekarza.

Po uzyskaniu e-skierowania pacjent musi umówić się na konkretny termin szczepienia. Można to zrobić przez Internetowe Konto Pacjenta, dzwoniąc na ww. infolinię, bezpośrednio w punkcie szczepień lub w placówce, w której wystawiono skierowanie.

Podczas umawiania się na szczepienie numer e-skierowanie nie będzie wymagany – wystarczy podać swoje dane. System e-Rejestracji będzie zintegrowany z systemem P1, który generuje skierowania i automatycznie zweryfikuje ważność e-skierowania.

Po zarezerwowaniu wizyty pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Wiadomość przypominająca zostanie wysłana dodatkowo dzień przed wizytą.

Ponieważ procedura szczepienia zakłada przyjęcie dwóch dawek w odstępie ok. 21 dni, pacjent będzie od razu umawiany na dwie wizyty. Także przed przyjęciem drugiej dawki szczepionki informacja przypominająca zostanie wysłania SMS-em.

Krok drugi: zgłoszenie do punktu szczepień

Miejscem realizacji szczepień na terenie gminy Poddębice będzie:

 • Zespół Poradni Zdrowie w Poddębicach przy ul. Ignacego Krasickiego A,

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemysłowie „Ośrodek Zdrowia“

Podczas wizyty w punkcie szczepień lekarz przeprowadzi kwalifikację do szczepienia. W jej ramach zostaną wykonane podstawowe badania oraz przeprowadzony wywiad zdrowotny z pacjentem.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia do punktu szczepień, należy przyjść z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego, który można pobrać ze strony internetowej. Kwestionariusz wstępnego wywiadu stanowi załącznik.

 • Krok trzeci: wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu

Po przyjęciu szczepienia pacjent będzie musiał odczekać ok. 15-30 minut, by upewnić się, że niewystąpiły działania niepożądane.

Krok czwarty: powtórzenie procesu po upływie 21 dni

Ponowna rejestracja nie jest wymagana, ponieważ podczas pierwszej pacjent zostaje zapisany na dwie wizyty. Informacja o przyjętym szczepieniu zostanie wprowadzona do e-Karty Szczepień oraz systemu P1, a pacjent otrzyma również osobiste zaświadczenie.

 Kwestionariusz

Komentarze zablokowane.