PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

5 październik 2020
Kategoria Bip
5 października 2020, Komentarze Możliwość komentowania PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE została wyłączona

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach zaprasza do przedstawienia ofert w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Wybór oferty nastąpi na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokona się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Oferty należy składać w terminie od 5 października 2020 roku do 16 października 2020 roku w formie pisemnej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach, ul Łódzka 17/21 99-200 Poddębice z dopiskiem „OFERTA Pracownicze Plany Kapitałowe”.
Jednocześnie przedstawiciele zainteresowanych podmiotów mogą przedstawić prezentację swojej oferty w siedzibie Ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 506 020 850”.

Komentarze zablokowane.