Wypłata dodatku węglowego oraz wypłata dodatku dla gospodarstw domowych

24 listopad 2022
Kategoria aktualności
24 listopada 2022, Komentarze Możliwość komentowania Wypłata dodatku węglowego oraz wypłata dodatku dla gospodarstw domowych została wyłączona

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się

w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu

30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, dodatek węglowy może być przyznany, tylko gdy podjęte zostały kroki formalne prowadzące do nadania odrębnego adresu.

Komentarze zablokowane.