Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

16 luty 2018
Kategoria Bip
16 lutego 2018, Komentarze Możliwość komentowania Zaproszenie do złożenia oferty cenowej została wyłączona

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup druków akcydensowych używanych w ośrodku pomocy społecznej

Tryb postępowania

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, niniejsze postępowanie publiczne prowadzone jest bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Komentarze zablokowane.