Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

11 Grudzień 2017
Kategoria Bip
11 grudnia 2017, Komentarze Możliwość komentowania Zaproszenie do złożenia oferty cenowej została wyłączona

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na pochówek zwłok ludzkich.

  1. Tryb postępowania

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, niniejsze postępowanie publiczne prowadzone jest bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – art. 4 pkt8 cytowanej ustawy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Komentarze zablokowane.