Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

5 Grudzień 2017
Kategoria Bip
5 grudnia 2017, Komentarze Możliwość komentowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej została wyłączona

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach zaprasza do złożenia propozycji cenowej na sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach.

Tryb postępowania

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, niniejsze postępowanie publiczne prowadzone jest bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

  Nabywca: Gmina Poddębice
Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
NIP: 8281355100

 Odbiorca: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach
Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
Tel: 43 678 42 70
e-mail: mgops@mgops.poddebice.pl

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Załączniki do złożenia propozycji cenowej

Informacja o wyborze oferty

Komentarze zablokowane.