5 Maj 2013

Kontakt

5 maja 2013, Komentarze 0

Katarzyna Bramowska-Rybczyńska – koordynator projektu tel./fax 0 43 678-42-70 wew. 20043 678-47-88 wew. 20e-mail: kbramowska@opus.org.pl Anna Plesińska – pracownik socjalny w projekcietel./fax 043/ 678-42-70 […]


5 Maj 2013

Linki

5 maja 2013, Komentarze 0

Ciekawe strony internetowe: www.efs.gov.pl – Europejski Fundusz Społęczny www.efs.gov.pl/20072013/ – Europejski Fundusz Społęczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki


5 Maj 2013

Cele szczegółowe

5 maja 2013, Komentarze 0

Cele szczegółowe to: Podniesienie motywacji do powrotu na rynek pracy przez 25 Beneficjentów Ostatecznych Rozwiązanie problemów osobistych poprzez uczestnictwo w terapii uzależnień, terapii psychologicznej […]


5 Maj 2013

Cele główne

5 maja 2013, Komentarze 0

Celem projektu jest objęcie wsparciem 25 klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach i zapewnienie im aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej […]


5 Maj 2013

Projekt InteGRACJA

5 maja 2013, Komentarze 0

  Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt„InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”Współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejW ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]