Informacja o realizacji programu FEAD

11 Wrzesień 2015
Kategoria aktualności
11 września 2015, Komentarze 0

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach uczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2015. Uczestniczył również w realizacji Podprogramu 2014.

W celu realizacji PO PŻ podpisaliśmy umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Sieradzu jako Organizacją Partnerską Regionalną. Dystrybucji otrzymanej żywności dokonujemy w formie paczek.

Grupy osób najbardziej potrzebujących. Do których skierowana jest pomoc to:

– bezdomni

– niepenosprawni

– bezrobotni

– pozostałe grupy odbiorców, które spełniają kryteria: 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie.

Kwalifikowalność w zakresie doboru odbiorców dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy to zestaw co najmniej 6 artykułów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do 18 roku życia zestaw co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych z co najmniej 5 grup towarowych. Średni miesięczny limit pomocy żywnościowej na osobę wynosi od 3,5 kg/l do 6 kg/l. Limity miesięczne mogą być uzupełnione o artykuły pochodzące z darowizn. Maksymalne limity miesięczne nie dotyczą dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Roczny limit pomocy żywnościowej nie może być niższy niż 42 kg/l na osobę i nie wyżej niż 72 kg/l przy czym w limicie rocznym powinny być uwzględnione artykuły ze wszystkich grup towarowych. Maksymalnie limity nie dotyczą dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach jako organizacja lokalna realizująca proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi działanie w ramach środków towarzyszących. Informujemy odbiorców programu FEAD o miejscach, w których mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS. W najbliższym czasie przeprowadzimy: warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystywania artykułów spożywczych. O terminach – osoby zakwalifikowane – będą powiadomieni. Poinformujemy również o wynikach przeprowadzonych działań towarzyszących.

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych w Podprogramie liczy się od 01.05.2015 roku do 29.02.2016 roku.

 

 

 

Komentarze zablokowane.