Oferta na przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych i szkoleń zawodowych

6 Czerwiec 2014
Kategoria Bip
6 czerwca 2014, Komentarze 0

Poddębice, dn. 06.06.2014r.

 

OFERTA NA PRZPROWADZENIE WARSZTATÓW INTERPERSONALNYCH I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach w ramach realizacji projektu „InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”, wysyła zapytanie ofertowe dotyczące wartości usług wg poniższej specyfikacji:

 

 

 

Część I. Warsztaty interpersonalne: trening kompetencji społecznych

2 dni szkoleniowe po 8 godz. lekcyjnych łącznie 16 godz. x 2 gr. I- 14 os., II-14 os. łącznie 32 godz. lekcyjne

Tematyka:

I dzień: planowanie, stawianie celu, komunikacja, autoprezentacja,

II dzień: zarządzanie gospodarstwem domowym z równouprawnianiem kobiet i mężczyzn, gospodarowanie budżetem.

Organizacja warsztatów interpersonalnych:

 • Ilość osób: 2 dni szkoleniowe dla 2 grup 14 osobowych – łącznie 28 os.
 • Miejsce: Poddębice
 • Czas: 2 dni szkoleniowe dla 2 grup – w terminach 23-26 czerwca 2014r. ( preferowana grupa poranna i popołudniowa)
 • Materiały edukacyjne na każdy dzień szkolenia z logo POKL i UE z EFS oraz hasłem Człowiek – najlepsza inwestycja
 • Posiłek – obiad : 2-gie danie + napój oraz serwis kawowy ( kawa, herbata, cukier, ciastka)
 • Zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach interpersonalnych z emblematami POKL i UE oraz hasłem Człowiek – najlepsza inwestycja (oryginały i kopie do dokumentacji)
 • Ubezpieczenie uczestników
 • Pełna dokumentacja z oznaczeniami POKL i UE oraz hasłem: Człowiek – najlepsza inwestycja (sprawozdanie: listy obecności, konspekty warsztatów, listy potwierdzenia odbioru zaświadczeń i cateringu, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne oraz badanie rezultatów miękkich, protokół zdawczo – odbiorczy)
 • Dokumentacja zdjęciowa
 • Usługa tylko dla podmiotów gospodarczych. Kadra: wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne i doświadczenie trenerskie min 2 lata. Zał. Nr 1
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP ŁÓDŹ
 • Doświadczenie: min. 2 referencje poświadczające wykonaną usługą dla min. 14 os. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL w ciągu ostatnich 2 lat. Zał. nr 1.

Część II. Szkolenia zawodowe w następujących modułach tematycznych:

 1. Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej w wymiarze 100 godz. dla każdego uczestnika – 14 osób
 2. Opiekunka środowiskowa w wymiarze 100 godz. dla każdego uczestnika  – 3 osoby
 3. Szkolenie „Magazynier  z obsługą wózków widłowych w wymiarze 100 godz.  dla 5 osób.
 4. Sekretarz/ka, asystent/ka z obsługą urządzeń biurowych w wymiarze 80 godzin dla każdego uczestnika – 3 osoby
 5. Fryzjer/ka w wymiarze 120 godzin dla 1 uczestnika

Organizacja szkoleń zawodowych:

 • Miejsce: Poddębice
 • Posiłek – obiad: 2-gie danie + napój oraz serwis kawowy ( kawa, herbata, cukier, ciastka)
 • Czas: lipiec 2014r. Zajęcia dzienne do 8godz. lekcyjnych po 45min.
 • Materiały edukacyjne z logotypami POKL i UE z EFS oraz sale dydaktyczne
  z odpowiednim zapleczem technicznym i sanitarnym.
 • Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach zawodowych na drukach MEN               z pełnym ologowaniem POKL i UE oraz hasłem Człowiek – najlepsza inwestycja (oryginały i kopie do teczek uczestników)
 • Ubezpieczenie uczestników
 • Pełna dokumentacja z oznaczeniami POKL i UE oraz hasłem człowiek – najlepsza inwestycja(sprawozdanie z wykonania zadania: listy obecności, dzienniki zajęć, listy potwierdzenia odbioru materiałów, zaświadczeń i cateringu, harmonogramy szkoleń, ankiety ewaluacyjne oraz badanie  rezultatów miękkich, protokół zdawczo – odbiorczy)
 • Usługa tylko dla podmiotów gospodarczych. Kadra: instruktor zawodu lub wykształcenie wyższe z kursem pedagogicznym min. 2 lata doświadczenia, wszelkie pozwolenia i licencje do kształcenia dorosłych.
 • Do kursów: przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej, opiekunka środowiskowa, fryzjerka – wyrobienie książeczek sanitarno – epidemiologicznych oraz badania kwalifikacyjne w zawodach operator wózków widłowych. Zał nr. 1
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej WUP ŁÓDŹ
 • Doświadczenie: referencje poświadczające zrealizowanie każdego ze szkoleń   współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL w ciągu ostatnich 2 lat. Zał nr 1

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi na niniejsze pismo do dnia 16.06.2014r.  do godz. 15.00 na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice lub na adres e-mail poklmgops@op.pl lub fax/tel  43 678 42 70, 678 47 88.

Oferty proszę składać według załącznika nr 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szymańska – pracownik socjalny

 

Z poważaniem

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Poddębicach

Zofia Kwapis – Leśniewicz

 

Załącznik

Komentarze zablokowane.