Aktualności

3 maj 2013

Becikowe

3 maja 2013, Komentarze 0

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzicom lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1.922,00 […]


3 maj 2013

Zasiłek rodzinny

3 maja 2013, Komentarze 0

Zasiłek rodzinny


3 maj 2013

Specjalny zasiłek opiekuńczy

3 maja 2013, Komentarze 0

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej […]


3 maj 2013

Komu pomagamy?

3 maja 2013, Komentarze 0

Zasady ogólne:  Aby otrzymać wsparcie z pomocy społecznej należy spełnić jednocześnie dwa podstawowe warunki: 1.   Trudna sytuacja życiowa Osoba lub rodzina musi znajdować się […]


3 maj 2013

Oferty pracy

3 maja 2013, Komentarze 0

Obecnie brak ofert pracy.


3 maj 2013

Rejony

3 maja 2013, Komentarze 0

Wykaz rejonów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach Urszula Kajdanek St. Pracownik Socjalny – Rejon Nr 1 (pokój Nr 5) Miasto – ulice: Zielona, […]


3 maj 2013

Akty prawne

3 maja 2013, Komentarze 0

Teksty poniższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. […]


2 maj 2011

Features

2 maja 2011, Komentarze 0

This theme utilizes the latest features of the fast and slick Warp theme framework. It comes with a broad range of layout and module […]