3 Maj 2013

Dodatki mieszkaniowe

3 maja 2013, Komentarze 0

Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on: * najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, * […]


3 Maj 2013

Fundusz alimentacyjny

3 maja 2013, Komentarze 0

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica […]


3 Maj 2013

Świadczenie pielęgnacyjne

3 maja 2013, Komentarze 0

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.300,00zł miesięcznie. Od dnia 1 stycznia 2010r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. […]


3 Maj 2013

Zasiłek pielęgnacyjny

3 maja 2013, Komentarze 0

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby […]


3 Maj 2013

Becikowe

3 maja 2013, Komentarze 0

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzicom lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1.922,00 […]


3 Maj 2013

Zasiłek rodzinny

3 maja 2013, Komentarze 0

Zasiłek rodzinny


3 Maj 2013

Specjalny zasiłek opiekuńczy

3 maja 2013, Komentarze 0

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej […]


3 Maj 2013

Komu pomagamy?

3 maja 2013, Komentarze 0

Zasady ogólne:  Aby otrzymać wsparcie z pomocy społecznej należy spełnić jednocześnie dwa podstawowe warunki: 1.   Trudna sytuacja życiowa Osoba lub rodzina musi znajdować się […]