3 Maj 2013

Oferty pracy

3 maja 2013, Komentarze 0

Obecnie brak ofert pracy.


3 Maj 2013

Rejony

3 maja 2013, Komentarze 0

Wykaz rejonów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach Urszula Kajdanek St. Pracownik Socjalny – Rejon Nr 1 (pokój Nr 5) Miasto – ulice: Zielona, […]


3 Maj 2013

Akty prawne

3 maja 2013, Komentarze 0

Teksty poniższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. […]