DOBIEGA KOŃCA KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU

9 grudzień 2014
9 grudnia 2014, Komentarze 0

Projekt“InteGRACJAatrakcyjnypowrótnarynekpracy”współfinansowanyześrodkówUniiEuropejskiej
w
ramachEuropejskiegoFunduszuSpołecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

DOBIEGA KOŃCA KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach od roku 2008 jest realizatorem projektu ,,InteGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2014 udział w projekcie wzięło 28 osób, z których aż 10 po odbytych szkoleniach zawodowych, zgodnie z opinią pracowników socjalnych oraz doradcy zawodowego zostało skierowanych na trzymiesięczny staż zawodowy w ramach projektu. Staże jako forma aktywnej integracji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych uczestników ponieważ umożliwiły szansę na praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas szkoleń zgodnie z opracowanym wcześniej programem stażu.

Skorzystanie ze stażu w ramach projektu pozwoliło mi nabyć nowe umiejętności ale przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe, które na pewno przyda mi się podczas szukania pracy – mówi Pani Justyna, uczestniczka projektu.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów Ośrodka, do tej pory udział w projekcie wzięło 240 Beneficjentów, z czego 10% otrzymało zatrudnienie. Uzyskane kwalifikacje pozwolą po zakończeniu projektu wejść lub powrócić na lokalny rynek pracy.

Komentarze zablokowane.