Zmiany dot. zapytań ofertowych z dnia 06.06.2014r. w ramach projektu „IntaGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”, dotyczącego przeprowadzenia warsztatów interpersonalnych, szkoleń zawodowych oraz kursu prawa jazdy kat.B

18 Czerwiec 2014
Kategoria Bip
18 czerwca 2014, Komentarze 0

Poddębice, dn.18.06.2014r.

W nawiązaniu do zapytań ofertowych z dnia 06.06.2014r. w ramach projektu „IntaGRACJA – atrakcyjny powrót na rynek pracy”, dotyczącego przeprowadzenia warsztatów interpersonalnych, szkoleń zawodowych oraz kursu prawa jazdy kat. B w celu uchylenia się od zarzutu zawężania rynku tylko do podmiotów, które  realizowały usługi współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uprzejmie informujemy, iż Zamawiający zmienia zapis doświadczenia określając, iż Wykonawca spełni wymóg udziałuw postępowaniu ofertowym po spełnieniu kryterium przedstawienia 2 referencji poświadczających zrealizowanie zamawianych usług. Zamawiający nie ogranicza również tych referencji , które dotyczą mniejszej grupy osób, niż te na które zamawiano usługę.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, informujemy iż oferty, które zostały złożone
w pierwszym terminie a spełniają wymagania ofertowania po zmianie zachowują ważność. Gdyby jednak Wykonawcy, którzy złożyli oferty chcieli złożyć nowe, muszą wypełnić oświadczenie o wycofaniu wcześniej złożonej oferty.

Nowy termin złożenia ofert ustala się na dzień 24 czerwca 2014r. Kryterium wyboru w dalszym ciągu pozostaje cena. Ponadto zmienia się termin przeprowadzenia warsztatów interpersonalnych: Czas: 2 dni szkoleniowe dla 2 grup – w terminach 26.06 – 01.07.2014r.

Inne warunki pozostają bez zmian, tj. nową ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na Formularzu ofertowym Zał. Nr 1 do pism z 06.06.2014r.                              

Z poważaniem

 

Zofia Kwapis – Leśniewicz

Kierownik Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Poddębicach

Oświadczenie o wycofaniu oferty – pobierz

Komentarze zablokowane.